به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
فايل ها
بيشتر
مدیریت دانش
تعریف مدیریت دانش
 • 1396/12/2 چهارشنبه تعریف مدیریت دانش
  رشد روزافزون دانش و ضرورت شناسایی و انتقال آن ایجاب می کند که سازمان ها از راهکارهایی نوین بمنظور ساماندهی شرایط  موجود بهره مند شوند. دانش باید از بطن فرآیندهای کاری جمع آوری شود، به سرعت بهبود پیدا کند و در چرخه ای دیگر وارد فرآیندهای کاری شود. در واقع اهمیت کسب و جذب ، ذخیره سازی، بازیابی و رساندن دانش به متقاضی آن در دنیا بقدری افزایش یافته است که سازمان ها امکان دستیابی سریع به دانش های موردنیاز خود را لازمه ادامه بقای پویای خود می دانند.
  جهت دستیابی به این مهم، مبحثی تحت عنوان مدیریت دانش در دنیا شکل گرفته است، که به رغم نو بودن(حدود30 سال) سازمان های بزرگ با سرعتی زیاد جهت پیاده سازی آن اقدام کرده اند. بگونه ای که در سال 2003 بیش از 70% ، 500 شرکت برتر دنیا اذعان داشتند که از مزایای مدیریت دانش بهره مند شده اند.
  این طرح با توجهخ به گام های استاندارد پیاده سازی مدیریت دانش، تجربیات پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های کشور و تأکید بر رعایت نیازهای سازمان های ایرانی طراحی شده اند.
  پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. سرمایه های دانشی شرکت ملی گاز ایران بایستی بدرستی شناسایی شده و برنامه ریزی مناسشب بمنظور بهره گیری از این سرمایه ارزشمند فراهم شود. مدیریت دانش اهرم رهایی کشور از خام فروشی نفت و گاز کشور است. اهمیت استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران با بررسی اجمالی اسناد بالادستی شرکت نیز قابل درک است.
معرفی همکاران حوزه مدیریت دانش
 • 1396/12/2 چهارشنبه معرفی همکاران حوزه مدیریت دانش
  نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس
  مجید خلیلی کارشناس ارشد پژوهش و توسعه منابع انسانی 81315759
  سیدسبحان لواسانی کارشناس امور پژوهش و توسعه منابع انسانی 81318725
  سمیرا مهدیزاده کارشناس پژوهش و توسعه منابع انسانی 81315749
  محمدعلی پورفخرایی کارشناس ارشد کارآفرینی 81315685
  زهراسادات میری کارشناس طرح تکریم 81315586
  سمانه سادات میرشفیعی کارشناس نظام پیشنهادها 81315585


مجری سایت : شرکت سیگما