به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
مقالات و پایان نامه ها
معرفی همکاران حوزه مقالات و پایان نامه ها
  • 1396/11/30 دوشنبه معرفی همکاران حوزه مقالات و پایان نامه ها
    نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس
    مجید خلیلی کارشناس ارشد پژوهش و توسعه منابع انسانی 81315759
    سیدسبحان لواسانی کارشناس ارشد پژوهش و توسعه منابع انسانی 81315725
    سمیرا مهدیزاده کارشناس پژوهش و توسعه منابع انسانی 81315749


مجری سایت : شرکت سیگما