به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
فايل ها
بيشتر
مدیریت کیفیت و استاندارد
تعریف مدیریت کیفیت و استاندارد
 • 1396/12/5 شنبه تعریف مدیریت کیفیت و استاندارد

  نظام مدیریت یکپارچه (IMS) مشتمل بر سه استاندارد ISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001(سیستم مدیریت زیست محیطی) و OHSAS18001(سیستم ایمنی و بهداشت محیطی) است و از جمله اثرگذارترین استانداردهای بین المللی مدیریت در دو دهه گذشته می باشد و هدف غایی آن سازمان بخشیدن و بهبود مستمر روش ها و فرآیندهای کاری سازمان ها در راستای تحقق الزامات طرف های ذینفع قلمداد می گردد. به جهت اجتناب از نارسایی ها و رفع مشکلات مربوط به استقرار جداگانه هریک از سیستم های مدیریتی و همچنین به جهت تسهیل در اجرای مأموریت های شرکت گاز، ادغام سیستم های مدیریتی فوق الذکر تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) در دستور کار شرکت قرار گرفته است و امور پژوهش های منابع انسانی و تحول اداری زیرمجموعه مدیریت توسعه منابع انسانی متولی استقرار این پروژه و نگهداشت آن در سازمان می باشد.

  از دستاوردها و مزایای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می توان به:

  1.       بهبود مستمر و فرآیندها

  2.       ارتقا مداوم کیفیت و محصولات

  3.       انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها، محصولات و خدمات مشترک

  4.       پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

  5.       بهبود شرایط ایمنی محیط کار

  6.       کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور

  7.       کاهش ضایعات

  8.       ارتقا رضایت مشتری

  اشاره نمود.

معرفی همکاران مدیریت کیفیت و استاندارد
 • 1396/12/5 شنبه معرفی همکاران مدیریت کیفیت و استاندارد
  نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس
  سوگند رمضانی کارشناس ارشد مدیریت کیفیت و استاندارد 81315695
  فرزانه هراتی مسول هماهنگی دفتر مدیریت فرآیندها و نظام های مدیریت 81315694
  لوئیز شفقیها دبیر کانون تفکر 81315587


مجری سایت : شرکت سیگما